Tư vấn lập dự án. thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình-  Bảo tàng Tỉnh Đăk Nông Quan trắc lún, chuyển dịch ngang và biến dạng công trình Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình. COSCO được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng là đơn vị xuất sắc Mạng Kiểm định CLCT Thi công cọc khoan nhồi Kiểm định chất lượng công trình cụm Hồ chứa nước tỉnh Nghệ An Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO) Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc khoan nhồi- TT Dữ liệu ngân hàng và TT thanh toán Quốc gia-NHNN