ISO 9001: 2008 Nền móng vững chắc, Tương lai vững bền