COSCO được Quacert công nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008

COSCO được Quacert công nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008 Ngày 12 tháng 3 năm 2012, Trung Tâm Chứng nhận phù hợp - QUACERT trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1742/QĐ-Quacert về việc cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO) .

    

Ngày 12 tháng 3 năm 2012, Trung Tâm Chứng nhận phù hợp - QUACERT trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1742/QĐ-Quacert về việc cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO) trong các lĩnh vực:

  1. Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình
  2. Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và đấu thầu công trình xây dựng.
  3. Tư vấn quản lý dự án
  4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
  5. Chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
  6. Kiểm định chất lượng nền móng và công trình xây dựng
  7. Quan trắc lún và biến dạng công trình
  8. Khảo sát địa chất, địa hình công trình
  9. Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng.
  10. Thi công công trình xây dựng.

Theo đó COSCO được chính thức sử dụng giấy chứng nhận số HT 2620.12.28, dấu chứng nhận của Quacert và dấu công nhận của JAS- ANZ làm bằng chứng cho việc thừa nhận quốc tế.

Đây là sự đánh giá và công nhận khách quan của Trung tâm chứng nhận phù hợp- Quacert dành cho những nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty CP tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng- COSCO, trong bước đầu xây dựng hoàn thiện và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008.

Việc xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng cho các sản phẩm tư vấn của mình, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các chủ đầu tư và các đối tác trong và ngoài nước,

Đây là sự kiện quan trọng ghi nhận những nỗ lực và cố gắng COSCO trong việc cải tiến một cách hiệu quả công tác quản lý, thực hiện chuẩn hoá các quy trình tư vấn trong hoạt động tư vấn xây dựng của mình theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008.

     Việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, lề lối làm việc, giúp xác định các quy trình cần phải thực hiện để hạn chế thấp nhất những sai sót, kiểm soát các quá trình trong hoạt động tư vấn của COSCO. Đồng thời còn là một cam kết của COSCO đối với các khách hàng, góp phần nâng cao uy tín, phát triển thương hiệu “COSCO trở thành thương hiệu tư vấn xây dựng có uy tín của Việt Nam, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của COSCO trong quá trình hội nhập vào thị trường quốc tế./.

                                  Giấy chứng nhận ISO 9001: 2008

Đ.T.T