Phòng, chống mối công trình xây dựng

Phòng, chống mối công trình xây dựng Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hoá đang diễn ra một cách mạnh mẽ, bên cạnh việc thi công xây dựng, việc bảo vệ các công trình đó khỏi nguy hư hỏng, bị huỷ hoại là vô cùng cần thiết. Với khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều Mối - chính là kẻ thù số một của các công trình xây dựng ở nước ta hiện nay. Công tác phòng chống mối công trình xây dựng cũng vì thể trở nên rất quan trọng và không thể thiếu.

Các dự án đã thực hiện