Năng lực trình độ

Năng lực trình độ

Công ty COSCO có đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn khảo sát địa chất và địa hình, thiết kế, quy hoạch; Tư vấn đấu thầu; Lập và quản lý dự án đầu tư; Tư vấn giám sát thi công; Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình xây dựng; Khảo sát đánh giá hiện trạng công trình xây dựng; Thi công nền móng công trình và xử lý chống lún các công trình xây dựng; Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp; Đánh giá nguyên nhân và sự cố công trình; Cải tạo, sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

STT

DANH MỤC

SỐ LƯỢNG

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

> 5 NĂM

> 10 NĂM

> 15 NĂM

1

Trên đại học

08

2

4

2

2

Kiến trúc sư

04

3

2

3

3

Kỹ sư xây dựng

12

5

2

5

4

Kỹ sư xây dựng – Tư vấn - Quản lý dự án – Giám sát thi công XD

15

4

7

4

5

Kỹ sư cấp thoát nước

04

1

2

1

6

Kỹ sư năng lượng và hệ thống điện dân dụng và công nghiệp

04

2

1

1

7

Kỹ sư địa chất công trình

04

1

1

2

8

Cử nhân kinh tế và tài chính

06

1

3

2

9

Kỹ sư chuyên ngành về môi trường

02

2

 

 

10

Kỹ sư trắc địa

06

3

1

2