Dự án

- Bước tiến mới của Dự án nâng cấp đô thị Nam ĐịnhBước tiến mới của Dự án nâng cấp đô thị Nam ĐịnhDự án nâng cấp đô thị do WB tài trợ đối với 4 Thành phố: Nam Định, Cần Thơ, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ năm 2002 có tổng vốn lên tới 420 triệu USD, với mục tiêu là nâng cấp hạ tầng các khu dân cư thu nhập thấp. Đối với Thành phố Nam Định, đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay với số vốn tài trợ lên tới trên 49 triệu USD.
1