Tuyển dụng

- Tuyển dụng Kỹ sư Kinh tế xây dựng 2022Tuyển dụng Kỹ sư Kinh tế xây dựng 2022Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và Khảo sát xây dựng (COSCO) cần tuyển gấp vị trí Kỹ sư kinh tế xây dựng làm công tác Lập dự toán, đo bóc khối lượng, nghiệm thu thanh toán, làm việc tại Hà Nội.
- Tuyển dụng Kỹ sư Kinh tế xây dựng 2020Tuyển dụng Kỹ sư Kinh tế xây dựng 2020Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và Khảo sát xây dựng (COSCO) cần tuyển gấp vị trí Kỹ sư kinh tế xây dựng làm công tác Lập dự toán, đo bóc khối lượng, nghiệm thu thanh toán, làm việc tại Hà Nội.
- Tuyển nhân viên Kế toánTuyển nhân viên Kế toánCông ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và Khảo sát xây dựng (COSCO) cần tuyển nhân viên kế toán làm việc tại Hà Nội.
- Tuyển dụng Kỹ sư Kinh tế xây dựngTuyển dụng Kỹ sư Kinh tế xây dựngCông ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và Khảo sát xây dựng (COSCO) cần tuyển gấp vị trí Kỹ sư kinh tế xây dựng làm công tác Lập dự toán, đo bóc khối lượng, nghiệm thu thanh toán, làm việc tại Hà Nội.
- Tuyển Kỹ Sư Trắc Địa Ngoại nghiệpTuyển Kỹ Sư Trắc Địa  Ngoại nghiệpCông ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng cần tuyển gấp các vị trí Kỹ sư trắc địa công trình thực hiện công tác ngoại nghiệp đo đạc.
- Tuyển kỹ sư tư vấn giám sát Hệ thống cơ điện tại Quảng Ninh, Hà NộiTuyển kỹ sư tư vấn giám sát Hệ thống cơ điện tại Quảng Ninh, Hà NộiCông ty cổ phần Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO) cần tuyển gấp các vị trí: Kỹ sư Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống cơ điện và Cán bộ Hỗ trợ tư vấn giám sát làm việc tại Quảng Ninh và Hà Nội, đi làm ngay, có nhiều ưu đãi trong công việc.
- Tuyển Kỹ sư vật liệu xây dựng làm việc tại Quảng Ninh, Hà NộiTuyển Kỹ sư vật liệu xây dựng làm việc tại Quảng Ninh, Hà NộiCông ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng cần tuyển gấp Kỹ sư vật liệu xây dựng làm việc tại tỉnh Quảng Ninh và TP Hà Nội.
- Tuyển Kỹ sư tư vấn giám sát tại Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh lân cậnTuyển Kỹ sư tư vấn giám sát tại Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh lân cậnCông ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và Khảo sát xây dựng (COSCO) tuyển kỹ sư tư vấn giám sát tại Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận
12