COSCO trở thành thành viên chính thức của VNBAC

COSCO trở thành thành viên chính thức của VNBAC Ngày 09 tháng 08 năm 2011, Công ty CP Tư vấn kiểm định và Khảo sát xây dựng (COSCO) đã được nhận Giấy chứng nhận số 210/ MKĐ do Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng- TS Lê Quang Hùng ký, theo đó COSCO chính thức trở thành thành viên của Mạng kiểm định chất lượng công trình Việt Nam- VNBAC


Mạng kiểm định chất lượng công trình Việt Nam- VNBAC là tổ chức do Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng làm Cơ quan điều hành. Mạng đươc thành lập nhằm mục tiêu:
  • Nâng cao năng lực của các tổ chức kiểm định và hoàn thiện công tác kiểm định, chất lượng công trình xây dựng;
  • Thu thập, tổng hợp thông tin giúp cho công tác quản lý, đánh giá chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi cả nước; Phản biện xã hội trong lĩnh vực thí nghiệm, kiểm định chất lượng xây dựng khi có yêu cầu;
  • Tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của các Tổ chức, tiến tới đạt trình độ chung của khu vực và quốc tế.
COSCO tự hào được trở thành thành viên chính thức của Mạng kiểm định chất lượng công trình Việt Nam VNBAC và mong muốn nhận được sự ủng hộ hợp tác tích cực của cơ quan quản lý mạng cũng như các đơn vị thành viên nhăm nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện được những mục tiêu của mạng, cũng như đáp ứng một cách tốt nhất, chuyên nghiệp nhất nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng.