Cục sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận Nhãn hiệu sản phẩm Tư vấn của COSCO

Cục sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận Nhãn hiệu sản phẩm Tư vấn của COSCO Ngày 16/12/2013 Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 70510/QĐ-SHTT, theo đó Cục chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu số 216580 với nhãn hiệu bao gồm hình ảnh logo "Nền móng vững chắc- Tương lai vững bền" cho các sản phẩm Tư vấn xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và Khảo sát xây dựng (COSCO)Cũng theo Giấy chứng nhận số 216580, Các Sản phẩm Tư vấn xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và Khảo sát xây dựng (COSCO) mang nhãn hiệu logo "Nền móng vững chắc- Tương lai vững bền" thuộc các nhóm sản phẩm số 35, 37, 42 được Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ Khoa học công nghệ bảo hộ nhãn hiệu độc quyền.
Đây là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu những nỗ lực của cán bộ và lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và Khảo sát xây dựng (COSCO) trong chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu Tư vấn xây dựng của mình góp phần khẳng định cam kết về chất lượng và uy tín của Công ty đối với Khách hàng, các Chủ đầu tư trong và ngoài nước.
Với hình ảnh mới, diện mạo mới được bảo hộ độc quyền, COSCO cam kết trong thời gian tới sẽ không ngừng cải tiến chất lượng công tác tư vấn, tạo dựng lòng tin và dấu ấn tốt đối với các đối tác của mình.